fbpx

ISM: een platform o.b.v. ITIL, Dev Ops, BiSL, VeriSM en Agile technieken

Wim Hoving

Architect ISM-methode

Het beste van ITIL, Dev Ops, BiSL, VeriSM en Agile technieken

Een ITIL 4 certificering. Of een Agile Scrum opleiding. En wat te denken van een BiSL foundation, Dev Ops certificaten en VeriSM trainingen? Wanneer je leiding geeft aan een IT-organisatie is de kans zeer groot dat jouw medewerkers de afgelopen jaren een certificaat, training of opleiding hebben afgerond. Dat betekent dat ze bekend zijn met verschillende beheermethoden. Tot zover het goede nieuws.

Het slechte nieuws bestaat uit twee componenten. Ten eerste, ondanks de harde inspanningen van jou en jouw team is er vaak weinig verandert. En dat komt omdat de echte implementatie vaak wordt overgeslagen, een implementatie stopt vaak nadat de processen zijn beschreven, de tools ingericht en de mensen getraind, dus voordat de toepassing plaats vindt en de echte ervaring wordt opgedaan. Organisaties kiezen een nieuwe beheermethode, ontwikkelen soms ook nieuwe werkwijzen en installeren nieuwe tools, maar daar blijft het vaak bij. Er vindt geen echte verandering in denken en gedrag plaats.

De tweede component houdt in dat een praktische en integrale toepassing ontbreekt. Een nieuwe beheermethode betekende vaak dat het wiel opnieuw uitgevonden moest worden. De best practices moesten opnieuw ontdekt en vastgelegd worden. Dat vergde al meer dan genoeg inspanning.

Implementatietrajecten

Invoeringstrajecten bestaan doorgaans uit twee fases. Fase 1 noemen wij de installatiefase. Tijdens deze fase worden nieuwe tools geïnstalleerd en ingericht, werkwijzen gedocumenteerd en afspraken over de nieuwe rolverdeling gemaakt. Fase 2 noemen we de implementatiefase en deze wordt vaak vergeten. Hierdoor wordt een duurzaam resultaat niet geborgd.

Het introduceren van een nieuwe beheermethode is dus absoluut geen garantie tot succes. Het allerbelangrijkste aspect, namelijk het daadwerkelijk meekrijgen van collega’s en management, wordt vaak vergeten. De harde kant (IT-inrichting, afspraken) wordt wel afgetikt, maar de zachte kant (menselijke kant) wordt vergeten. Gelukkig staat bij de ISM-methode de mens centraal.

Omdat bij de ISM-methode de mens centraal staat besteden wij veel tijd aan de implementatiefase. Wij zorgen ervoor, met de juiste begeleiding, dat de nieuwe beheermethode onderdeel van het DNA wordt van jouw organisatie. Managers en medewerkers worden onbewust bekwaam. De ISM-methode wordt als een tweede natuur voor ze.

De reden hiervoor is dat een implementatietraject pas succesvol is als de nieuwe werkwijze duurzaam wordt toegepast. Met andere woorden, het introduceren van een nieuwe beheermethode is pas klaar wanneer alle leidinggevenden én professionals deze correct en beheerst toepassen.

De kracht is dat ISM het beste van ITIL, Dev Ops, BiSL, VeriSM en Agile technieken combineert in één integrale en praktisch toepasbare aanpak.

ISM, Integrated Service Management, is een praktische en integrale beheermethode. Het combineert de best practices en ideeën van ITIL, Dev Ops, BiSL, VeriSM en Agile technieken. Deze best practices zijn proefondervindelijk vastgesteld en hands on. De ISM-methode is namelijk het resultaat van een jarenlange praktische én theoretische ontwikkeling. Vele IT-organisaties en specialisten hebben hieraan meegeholpen, omdat zij de behoefte hadden aan toepasbare en gestandaardiseerde kaders waarbinnen ze succes kunnen bereiken.

Toepasbaarheid en standaardisatie verdienen dus extra nadruk bij de ISM-methode. Toepasbaarheid is namelijk een harde randvoorwaarde om een beheermethode waardevol te laten zijn. Immers, wanneer werkwijzen en IT-inrichtingen te groot en complex zijn komt het functioneren ervan onder druk te staan. Om die reden bestaat de ISM-methode uit bondige definities, heldere dashboards en een compact procesmodel.

Standaardisatie is een tweede randvoorwaarde van een succesvolle beheermethode aangezien alle IT-organisaties op elkaar lijken. Ze streven dezelfde doelen na, namelijk het bieden van de beste IT-diensten aan hun klant. Dat impliceert dus dat een succesvolle beheermethode alle IT-organisaties kan helpen. Ze hebben namelijk veel meer met elkaar gemeen dan dat ze verschillen.

ISM voldoet aan de kenmerken van toepasbaarheid en standaardisatie. Het doel van ISM is het creëren van customer value, oftewel klantwaarde. De ISM-methode stelt daarbij de mens centraal en ziet de volgende rollen: de IT-professional creëert diensten, de leider faciliteert de IT-professional en de opdrachtgever stelt de diensten vast zodat de eindgebruiker zijn werk naar behoren kan invullen.

Welke resultaten?

Alles in de ISM-methode is resultaatgericht. Het enige uiteindelijk echte resultaat is Customer Value. En die is uitsluitend het gevolg van de werkzaamheden van de Professionals, gefaciliteerd door de Leiders. De ISM-methode besteedt daarom veel tijd aan implementatie waarbij de mens centraal staat en is toepasbaar en gestandaardiseerd. Dit zorgt ervoor dat de ISM-methode krachtig de processen, procedures en tooling optimaal beheert terwijl er ook veel ruimte overblijft voor een eigen aanpak en groeipad. Het sluit dus altijd goed aan bij jouw unieke organisatie.

IT-leider

De toepassing van de ISM-methode zorgt ervoor dat de IT-manager snel meer inzicht en grip krijgt op zijn IT-organisatie. Duidelijke afspraken gecombineerd met toepasbare hulpmiddelen resulteert erin dat de IT-manager veel minder vaak operationeel in hoeft te grijpen. Tevens zorgen de ISM rapportages en dashboards er voor dat de stuurinformatie sterk in waarde en betrouwbaarheid toeneemt waardoor de IT-manager veel beter resultaatgericht kan sturen.

Afdeling-breed

De afdeling bespaart door de ISM-methode veel tijd en geld. De standaard uitgewerkte processen zorgen er bijvoorbeeld voor dat procesbeschrijving komt te vervallen. Standaardisatie van inrichting, en zelfs standaard ingebrachte middelen zorgen ervoor dat de inrichting van middelen ook minder energie kost. Dit zorgt ervoor dat jouw team z’n kostbare tijd kan besteden aan cultuur- en gedragsverandering van de IT-organisatie.

Ook kennis en ervaring groeien hard doordat gestandaardiseerde en toepasbare processen en hulpmiddelen worden aangereikt. Deze uniformiteit zorgt ervoor dat medewerkers sneller en gezamenlijk tot nieuwe ideeën en waardevolle oplossingen komen. Daarbij, betere, uniforme en slimmere toepassing van processen en producten betekent ook vaak goedkopere dienstverlening. Met andere woorden, betere dienstverlening en een management dat regie heeft resulteert in kostenbesparing.

Zet de eerste stap

Ben jij ook geïnteresseerd in de ISM-methode en wil je de eerste stappen zetten naar modern service management? ISM biedt trainingen aan die die jou inzicht verschaffen in de basisprincipes van ITIL, Dev Ops, BiSL, VeriSM en Agile technieken. Hierbij ontvang je uiteraard praktische tips om processen optimaal in te richten binnen jouw IT-organisatie. Heb je interesse? Check dan onze trainingskalender. 


Benieuwd naar een integraal IT service management systeem? Download dan de gratis whitepaper!

Wil je je IT-beheer verder professionaliseren? Met het gratis ISM-procesmodel kun je de ISM-methode direct, eenvoudig en snel invoeren, toepassen en te begrijpen: 70 pagina’s direct toepasbaar! Download de whitepaper hieronder:

 

ICT en AVG

IT en AVG: mooie kansen, maar wacht niet te lang!

Op 25 mei 2018 - en dat is sneller dan je denkt - treedt de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) in werking. Het vastleggen van persoonsgegevens gebeurt vrijwel altijd in IT-systemen en het...
itil processen ism methode it

Maak ITIL eenvoudig, beheersbaar en agile met ISM

Als IT-manager wil je grip op processen. ITIL wordt veel gebruikt maar is complex. Houd ITIL-processen eenvoudig, beheersbaar en agile met de juiste aanpak.

Een Agile mindset in het gemeentehuis

Het management op het gemeentehuis is verantwoordelijk voor de wendbaarheid van de IT-organisatie. Oftewel, de Agile mindset.

ISM: ontwikkelplatform voor modern IT-servicemanagement in de publieke sector

De ISM-methode is een praktisch toepassingsmodel en uitermate geschikt voor IT-afdelingen in de publieke sector. De ISM-methode verbetert samenwerking, versimpelt werkwijzen en zorgt dus voor meer efficiëntie en samenhang. Met andere woorden: ISM is een ontwikkelplatform en helpt jouw organisatie met het realiseren van modern IT-servicemanagement.

Welke zekerheid biedt de ISO 27001 norm en audit?

Met de ISM-methode wordt de ISO 27001 norm een integraal onderdeel van het IT service management. Compliancy is dus gegarandeerd.

De ideeën en oplossingen in dit blog maken deel uit van de ISM-methode. Deze methode biedt een IT-organisatie een volledig geïntegreerde werkwijze. Een werkwijze op zowel strategische, tactisch en operationeel niveau. In ISM zijn de meest praktische ideeën uit ITIL®, Lean, DevOps en OBM geïntegreerd in één compact en toepasbaar framework. Het ISM-gedachtengoed is als open source vrij en universeel toepasbaar. Deze teksten zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen met bronvermelding vrijelijk verspreid worden.

ISM Portal

Zernikepark 4
9747 AN Groningen

Fokkerstraat 16
3833 LD Leusden

info@ismportal.nl
+3188 – 2034000