fbpx

ITSM Beheerdersenquête

Weet wat er leeft op de werkvloer

Om de IT-dienstverlening en de IT-afdeling goed te organiseren is het essentieel te weten hoe de professionals en leiders zelf de dagelijkse gang van zaken ervaren en waarderen.

Er is maar 1 manier om daar achter te komen, en dat is het stellen van vragen. En dat is exact wat de ITSM beheerdersenquête biedt: inzicht in de mening, ideeën en wensen van leiders en professionals door het stellen van gestructureerde vragen.

Het is essentieel om te weten hoe de afdeling de huidige werkwijze waardeert en de ideeën te horen om deze verder te verbeteren. Door de enquête periodiek te herhalen ontstaat trendmatig inzicht in de ontwikkeling van de afdeling.

 

Wat

In de online ITSM beheerdersenquête worden aan beheerders vragen gesteld over hun ervaring met de IT-diensten en de IT-afdeling. Ook kunnen beheerders aangeven welke punten verbetering behoeven en suggesties en commentaar geven. De enquête is anoniem, maar beheerders kunnen ook aangeven dat ze benaderd mogen worden voor verdere toelichting.

Hoe

De ITSM beheerdersenquête wordt online gehouden. Wij versturen de uitnodigingen naar de deelnemers en verwerkt de resultaten. Samen bespreken we de resultaten om zo tot gerichte verbetering van uw werkwijze te komen. Actiepunten worden vastgesteld en gecommuniceerd met de afdeling. Door periodieke herhaling krijgt u trendmatig inzicht in de ontwikkeling van de afdeling.

Wanneer

De enquête kan op ieder moment dat het beste past georganiseerd worden.

Inspanning

Het invullen van de ITSM beheerdersenquête duurt circa 10 minuten. Uw inspanning bestaat uit het opleveren van de emailadressen van de genodigden en het doorspreken van de resultaten. Op basis hiervan kunt u gerichte verbeteracties aan uw werkwijze doorvoeren.

Contact

Heeft u vragen over het ITSM beheerdersenquête, neemt u dan gerust contact  op met de leverancier:

 

 

Servitect

Servitect B.V. levert verschillende enquêtes. Ga voor meer informatie naar de website.

Naar Servitect.com

ISM Portal

Athenestraat 12
9403 DX Assen

info@ismportal.nl
+31 (0)88 - 2034000