fbpx

ITSM Compliancy tool

Snel grip op informatiebeveiliging

Het vertalen van normteksten uit ISO27001, BIO, NEN7510 of Cobit naar concrete acties is complex en tijdrovend. Daarbij moeten deze acties worden verdeeld over de werkwijze. Met de webbased ITSM Compliancy tool kan uw organisatie eenvoudig en proactief voldoen aan de eisen. De tool geeft een duidelijk overzicht van de activiteiten die moeten plaatsvinden om aan de eisen te voldoen.

Ook wordt duidelijk wie verantwoordelijk is voor de besturing van deze activiteiten. Deze uitwerking sluit aan op de al aanwezige IT-processen. Indien u moet voldoen aan meerdere normen ziet u waar deze overlappen en kunt u met één set aan acties aan meerdere normen voldoen. De bijbehorende monitor geeft een actueel inzicht in de status en bevordert het kwaliteitsbewustzijn. Zo krijgt u grip op informatiebeveiliging.

 

Waarom

Informatiebeveiligingsnormen beschrijven een groot aantal eisen. Om hieraan te voldoen moeten veel inrichtings- en uitvoeringsactiviteiten plaatsvinden. Het beschrijven en aansturen van deze activiteiten is specialistisch werk en kost veel tijd. De ITSM Compliancy tool geeft voor de belangrijkste normen aan welke activiteiten een IT-organisatie moet uitvoeren om aan deze kwaliteitsnorm te voldoen. Ook geeft de tool aan welk IT-proces en functionaris verantwoordelijk is voor de correcte opzet, bestaan en werking. Hierdoor sluit de uitvoering aan op de bestaande werkwijze van de IT-organisatie. De monitor in de tool geeft een actueel beeld van de mate waarin de organisatie al aan de eisen voldoet, dit bevordert het bewustzijn. Met de compliance tool bespaart u niet alleen veel tijd, maar ook kosten. Zo wordt het voldoen aan de eisen een stuk eenvoudiger en integraal onderdeel van de werkwijze.

Wie

Alle organisaties die moeten en willen voldoen aan één of meerdere informatiebeveiligingsnormen.

Wat

De ITSM Compliancy tool is een web-applicatie waarin de voor u geldende normen worden ontsloten en de activiteiten worden gekoppeld aan de verantwoordelijk processen en functionarissen. De monitor kan opgenomen worden in het ITSM-management dashboard.

Hoe

De ITSM Compliancy tool kan door iedere IT-organisatie worden toegepast, ook als geen gebruik wordt gemaakt van de ISM-methode of ISM-licentie.

Contact

Heeft u vragen over de ISM Compliancy tool, neem dan contact op met de leverancier:

 

 

Servitect

Servitect B.V. levert de ITSM Compliancy tool. Ga naar de website voor meer informatie.

Naar Servitect.com

BIO Checklist

Download de checklist voor BIO gratis door hieronder je gegevens achter te laten.

NEN7510 Checklist

Download de checklist voor NEN7510 gratis door hieronder je gegevens achter te laten.

ISM Portal

Fokkerstraat 16
3833 LD Leusden

Athenestraat 12
9403 DX Assen

info@ismportal.nl
+31 (0)88 - 2034000