fbpx

ISM Basislicentie

De ISM Basislicentie geeft toegang tot een startset aan producten en diensten uit het uitgebreide ISM-ecosysteem.

De inzet van deze producten en diensten versnelt de professionalisering van de ITSM-werkwijze. De directe inzetbaarheid van deze middelen levert een forse besparing op de ontwikkel en onderhoudskosten en ontlast de eigen organisatie.

Gedurende het gebruik van deze basisproducten en diensten ervaren zowel de leiders als professionals continu de voordelen bij het managen, uitvoeren en monitoren van hun werk. Hun werk en de resultaten worden inzichtelijk en de verder professionalisering wordt bevorderd.

Met de toegang tot deze producten en diensten is een fundament gelegd waarop de (eventuele) latere toevoeging van andere producten en diensten uit het ISM-ecosysteem naadloos aansluiten.

Om toegang te krijgen tot de producten en diensten uit de startset is de ISM Basislicentie nodig, de gebruiker ontvangt daarmee het gebruiksrecht, de updates en support.

 

Waarom

Leiders en professionals hebben goed gereedschap nodig om de ITSM-werkwijze te professionaliseren. Het is niet hun core-business en specialisatie om hun eigen maatwerkgereedschap te maken en te onderhouden.

Wie

De ISM Basislicentie is geschikt voor organisaties die snel en voordelig over een complete startset voor hun ITSM-werkwijze willen beschikken.

Wat

De licentie geeft het recht op gebruik, updates en support van de diensten en producten uit de startset, zoals het:

Gebruiksrecht op: De ISM-library met daarin o.a.:

 • ISM-procedure sjablonen en Quick Reference Cards
 • Diverse kennis documenten over toepassing en ondersteuning bij te maken keuzes
 • Voorbeelden van toepassing bij andere klanten
 • Het ISM-basis BI dashboard
 • Toegang tot en gebruik van Mijn.ISMPortal.nl
 • De ISM toolinrichting – een op de ISM-uitgangspunten gebaseerde standaardinrichting van uw ITSM-tool (O.a. voor TOPdesk, Ultimo, Clientele en ServiceNow)
 • De ISM-definitielijst

Support: ondersteuning met:

 • Remote support op de producten en toepassing van de startset
 • Gratis online ISM Foundation training voor 5% van het aantal medewerkers per kalenderjaar
 • Updates op de producten en diensten uit de startset

Korting: 20% korting op aanvullende producten van Servitect zoals:

 • Gebruikerstevredenheidsenquête
 • Afdelingsenquête
 • ISM-compliancy
 • ISM-Management dashboard
 • 20% korting op trainingen van Servitect
 • Gratis toegang tot ISM-klantendagen

Hoe

De omvang van de licentie wordt bepaald door het aantal medewerkers dat gebruik maakt van de startset. Vaak zijn dit de medewerkers van de afdeling IT, MT, HRM en/of Facilitair. Mutaties van het aantal wordt op jaarbasis doorgevoerd.

De afgenomen producten en diensten mogen en kunnen gebruikt worden gedurende de gehele licentieperiode. Gedurende de looptijd worden updates en support op alle producten en diensten uit de startset gratis ter beschikking gesteld.

De ISM Basislicentie kent een minimale looptijd van 1 jaar en wordt automatisch verlengd en op maandbasis verrekend.
Na 1 jaar kan de licentie worden beëindigd met in achtneming van een opzegtermijn van 3 maanden. Indien na 1 jaar de licentie niet wordt verlengd worden, uitsluitend voor intern gebruik, de toolinrichting, de ISM-library en de ISM-definitielijst eigendom van de afnemer, zonder recht op updates en support.

Contact

Heeft u vragen over de ISM Basislicentie, neemt u dan gerust contact met ons op:

 

 

ISM Portal

Fokkerstraat 16
3833 LD Leusden

Athenestraat 12
9403 DX Assen

info@ismportal.nl
+31 (0)88 - 2034000