fbpx

Haal het maximale uit ISM met het modulaire ISM-ecosysteem

Wim Hoving

Architect ISM-methode

Met IT service management organiseer je de procesmatige aansturing van je IT-dienstverlening. De bekendste best-practice-methode die je daarvoor kunt gebruiken is ITIL. Aansluitend daarop is de ISM methode ontwikkeld, ofwel Integrated Service Management. ISM is een eenvoudigere manier om ITIL snel, compact en praktisch toe te passen. Het ISM-ecosysteem biedt out-of-the-box een groot aantal op elkaar afgestemde producten en diensten waarmee je ISM optimaal kunt toepassen. Met deze integrale aanpak komt niet alleen de professional die ermee werkt tot volle bloei, maar vooral de klant en de IT-dienstverlening.

Gedachtegoed van de ISM methode

De ISM methode kent drie uitgangspunten:

 1. Eenvoud: Als een methode niet eenvoudig is, dan werkt ze niet. De IT is zelf namelijk al complex genoeg. Als de besturing niet overzichtelijk is, verdwalen managers en professionals en krijgt de klant niet de kwaliteit die hij nodig heeft.
 2. Samenhang: Losstaande antwoorden versterken elkaar niet. De besturing van IT kent veel onderdelen op operationeel, tactisch en strategisch niveau. Een goede afstemming tussen People, Process en Product is daarbij essentieel. Als deze onderdelen niet allemaal aanwezig zijn en niet op elkaar zijn afgestemd, dan werkt de besturing én de dienstverlening niet. De ISM methode gaat daarom uit van een geïntegreerde holistische kijk op IT service management. Samengevat, komt het erop neer dat het geheel méér is dan de som der delen. Alle onderdelen versterken elkaar, waarbij één plus één drie is.
 3. Fasering: Het is belangrijk dat organisaties in hun eigen tempo groeien, passend bij hun bedrijfsbelang. Organisaties verschillen onderling namelijk sterk qua volwassenheid, omvang, cultuur en het type diensten dat ze leveren. Een optimaal besturingsmodel als ISM is universeel toepasbaar voor iedere dienstverleningsorganisatie, waarbij de samenhang van de ISM-producten en -diensten tevens het eigen groeipad van een organisatie ondersteunt. 

Het ecosysteem voor optimale ondersteuning van de ISM methode

De ISM methode maakt het mogelijk om eenvoudig en in samenhang gefaseerd te groeien naar excellente dienstverlening. Bij een volledige invoering van het ISM-ecosysteem heb je dus niets anders meer nodig. Centraal staat het leveren van klantwaarde of ‘customer value’. Een goed ingerichte IT service management methode zorgt er vrijwel onzichtbaar voor dat de besturing van je IT-dienstverlening vlekkeloos verloopt. De grote kracht van de ISM methode is verder de eenvoud: zes processen die alles omvatten, in plaats van de tientallen best practices van ITIL.

Onderdelen van het ISM-ecosysteem

Als we zeggen dat de producten en diensten elkaar versterken, dan is de voor de hand liggende vraag natuurlijk: over welke onderdelen hebben we het dan? Ofwel: wat houdt dat ISM-ecosysteem nu eigenlijk in? De belangrijkste onderdelen zijn de volgende:

 1. Kennisdeling
 2. Training en games
 3. Scans, rapportages en dashboard
 4. Begeleiding
 5. Compliancy en security
 6. Basisinrichting

ISM methode ecosysteem

1. Kennisdeling

 • Een onmisbaar hulpmiddel is het boek “De ISM-methode”. Daarin gaan we uitgebreid in op het ontstaan van de methode, de achtergronden en de filosofie, en hoe je dit kunt implementeren. 
 • Deze blogs waarin we extra kennis en actuele inzichten delen.
 • Het (proces)besturingsmodel: het procesmodel vormt de basis van iedere werkwijze en is een open standaard. Het ISM-procesmodel is gratis te downloaden op onze website.
 • Het is waardevol om te kunnen sparren met collega’s in het vakgebied door het uitwisselen van kennis en ervaring. Daarom organiseren we regelmatig bijeenkomsten over IT-servicemanagement, agile werken, het ISM-procesmodel en de meest recente ontwikkelingen in het vakgebied. Want niets gaat zo snel als de ontwikkelingen in de IT! 

2. Training en games

Het ISM-ecosysteem is niet compleet zonder een bijpassende leeromgeving. Door de continue ontwikkeling van het vakgebied ben je immers nooit uitgeleerd. 

 • Training: We bieden cursussen op elk gewenst niveau, van Foundation tot een Masterclass. ISM voorziet tevens in een specifieke training voor procesmanagers. Voor de mensen met een achtergrond in ITIL is er bijvoorbeeld een cursus ‘ISM-ITIL Bridge Training’, die de cursist in slechts een dag op het niveau van ISM Foundation brengt! Voor de foundation-opleidingen zijn ook examens beschikbaar. 
 • Games: Daarnaast bieden we mogelijkheden om op een speelsere manier kennis te maken met de omgeving: de games. Deze zijn ook uitermate geschikt voor teambuilding. Zo leveren wij op ISM toegesneden games als Apollo13, The Phoenix-game (DevOPs) en Control IT (functioneel beheer).

Als IT-manager heb je dus meer dan genoeg middelen ter beschikking om je IT’ers en jezelf op het juiste niveau te brengen en te houden. 

3. Scans, rapportages en dashboard 

Het besturen van je dienstverlening is moeilijk en zinloos zonder een goed en actueel inzicht in de prestaties die je levert en de werkwijze van jouw organisatie. Het ISM-ecosysteem biedt daarom: 

 • Scans: Wanneer je een methode wilt invoeren, of als je wilt onderzoeken hoe je IT service management op dit moment werkt, is het waardevol om te starten met een scan. Het resultaat is een rapportage waarmee je handen en voeten kunt geven aan een overgang naar een methode als ISM. Door de scan later te herhalen is het resultaat objectief aantoonbaar en de groei inzichtelijk. We bieden de volgende scans:
  • Gebruikersscan (actueel trendmatig inzicht in de mate waarin de gebruikers de dienstverlening waarderen)
  • Medewerkersscan 
  • Organisatie-maturityscan
 • Rapportages: Een uitgebreide rapportageset die inzicht geeft in de serviceprestatie, de (procesmatige) werkwijze, de workload en het functioneren van de teams.
 • Dashboard: Actueel inzicht voor het management en de medewerkers in de belangrijkste prestatiegebieden.

4. Begeleiding

 • Begeleiding bij de invoering: mocht je als organisatie ISM willen invoeren, dan bieden we daarbij uiteraard ondersteuning. Dit kan op maat, maar er zijn ook verschillende gestandaardiseerde aanpakken beschikbaar.
 • Managementbegeleiding: het invoeren en toepassen van een nieuwe besturingsvorm betekent een nieuwe vorm van leidinggeven. Ook daarbij kunnen we je ondersteunen en adviseren.
 • Consultancy/interim management (ISM People): we bieden direct inzetbare professionals met ISM-kennis en -ervaring die u op verschillende terreinen tijdelijk extra kunnen ondersteunen.

5. Compliancy en security

Regelgeving wordt steeds belangrijker. Niet alleen nemen de verplichtingen toe, het voldoen aan standaarden vormt tegenwoordig een integraal onderdeel van een professionele werkhouding. Het ISM-ecosysteem biedt uitgewerkte standaarden waarmee is geborgd dat je activiteiten voldoen aan de eisen. De ISM-compliancy monitor biedt trendmatig inzicht in de mate waarin aan de eisen wordt voldaan. Dit maakt niet alleen de inrichting (opzet) en de aanwezigheid (bestaan), maar ook de toepassing (werking) inzichtelijk en integraal onderdeel van de besturing. De standaarden zijn: 

 • ISO 27001
 • NEN7510

6. Basisinrichting van ISM

Iedereen die ISM wil toepassen, kan voor zichzelf – al dan niet met ISM-begeleiding – zijn omgeving inrichten om de ISM-werkwijze te ondersteunen. Wij leveren echter ook out-of-the-box een basisinrichting. Onderdelen van de beschikbare basisinrichting zijn

 • Acht belangrijke service management tools die van te voren zijn ingericht om de ISM-werkwijze optimaal ondersteunen. Dit zijn onder andere TOPdesk, Ultimo, ServiceNow en Clientele. Dit bespaart niet alleen veel inrichtingskosten, maar garandeert vooral een naadloze aansluiting op de ISM-werkwijze. Vanzelfsprekend zijn ook andere koppelingen mogelijk. 
 • Templates en uitlegdocumenten. 
 • Een aantal proces- en servicerapportages maken onderdeel uit van de basisinrichting.

Kortom, het ISM-ecosysteem biedt je alles wat je nodig hebt om het maximale uit ISM te halen! 

Wil je meer weten over het ISM-procesmodel? Download dan de gratis whitepaper!

ism ecosysteem ism procesmodel servitect ism methode
Download

ism methode ecosysteem

Een Agile mindset in het gemeentehuis

Het management op het gemeentehuis is verantwoordelijk voor de wendbaarheid van de IT-organisatie. Oftewel, de Agile mindset.

Zo creëer je klantwaarde

Wie klantwaarde wil realiseren kan met 5 kernelementen resultaatgericht werken: 1. Afspreken Onderhoud actuele serviceafspraken (SxLA) met alle partijen in de serviceketen. Zorg dat ze reëel en...
NEN7510 - informatiebeveiliging in de zorg ism methode

NEN7510, de kans voor betere patiëntenzorg én IT-diensten!

Informatiebeveiliging in de zorg wordt vaak gezien als een last. Terwijl werken met NEN 7510 juist de kwaliteit van je patiëntenzorg kan verbeteren!

managen of leidinggeven op de werkvloer

Managen of leidinggeven, meeting of ontmoeting

De klacht van veel medewerkers is dat het management niet weet waarover ze praat. Dit is helaas vaak terecht. Vaak omdat ze niet leidinggeven op de werkvloer en het managen beperken tot het nemen...

Hoe je als procesmanager bijdraagt aan Customer Value

Dwingen de omstandigheden jou als procesmanager tot voornamelijk reactief werken? Kun jij wel echt bezig met klantwaarde of Customer Value? En wil je daadwerkelijk aan win/win oplossingen werken, de...

De ideeën en oplossingen in dit blog maken deel uit van de ISM-methode. Deze methode biedt een IT-organisatie een volledig geïntegreerde werkwijze. Een werkwijze op zowel strategische, tactisch en operationeel niveau. In ISM zijn de meest praktische ideeën uit ITIL®, Lean, DevOps en OBM geïntegreerd in één compact en toepasbaar framework. Het ISM-gedachtengoed is als open source vrij en universeel toepasbaar. Deze teksten zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen met bronvermelding vrijelijk verspreid worden.

ISM Portal

Zernikepark 4
9747 AN Groningen

Fokkerstraat 16
3833 LD Leusden

info@ismportal.nl
+3188 – 2034000