fbpx

ISM-invoering standaard

Bij een ISM-invoering wordt een organisatie begeleid naar de ISM-werkwijze. Iedere organisatie maakt eigen keuzes voor een aantal standaard onderwerpen en stemt de ISM-toepassing daardoor geheel af op de eigen organisatie. ISM en FSM kunnen gelijktijdig of separaat ingevoerd worden. Gelijktijdige invoering biedt een significant efficiëntie voordeel.

ISM wordt op gestandaardiseerde wijze ingevoerd. Een ISM-invoering bestaat uit een ISM-installatiefase en een ISM–implementatiefase. Hierbij worden de volgende hulpmiddelen geleverd:

  • een volledig gedocumenteerd procesmodel, inclusief definitielijst
  • templates voor het opstellen van documentatie
  • functionele inrichting van ondersteunende tools.

Fase I, de installatiefase, omvat o.a. begeleiding bij de besluitvorming, het doorvoeren van besluiten, het opstellen van procedures, het opstellen van werkinstructies, en het verzorgen van workshops. Na fase I is een organisatie klaar om starten met het werken conform de ISM-methode.

Fase II, de implementatiefase, omvat o.a. het begeleiden van (proces)managers en medewerkers bij het toepassen van de nieuwe werkwijze, het begeleiden van de organisatie bij het geleidelijk intensiever toepassen van de geleverde middelen en bij het realiseren van de gewenste cultuuromslag.

Meer weten wat een ISM invoering inhoudt?

Neem dan contact op:

T. 050 – 5791387
E. info@servitect.com

ISM Portal

Athenestraat 12
9403 DX Assen

info@ismportal.nl
+31 (0)88 - 2034000