fbpx

Webinar ISM Dashboarding dinsdag 26 januari

Webinar ISM Dashboarding di. 26 januari 10.00 uur

Hoewel veel IT-afdelingen resultaatgericht willen zijn, slagen de meesten hier niet goed in. De doelstellingen zijn vaak niet concreet genoeg en een actueel inzicht in de resultaten, de serviceprestatie en klanttevredenheid ontbreekt. Toch zijn er goede voorbeelden hoe snel meer grip op de serviceprestatie gecreëerd kan worden. Daarbij zijn altijd de volgende onderwerpen relevant:

1. Heldere doelstellingen die op korte termijn haalbaar zijn

2. Een besturingsmodel waarin de rollen en verantwoordelijkheden SMART zijn belegd

3. Leiderschap

4. Actueel inzicht in resultaten om te motiveren en bij te sturen

In ons webinar wordt, mede op basis van actuele voorbeelden, toegelicht hoe met een aantal eenvoudige uitgangspunten een geïntegreerde benadering praktisch toegepast kan worden. Ook zal getoond worden hoe dashboards voor de verschillende betrokkenen en invalshoeken een essentieel ondersteunende rol kunnen vervullen.


Aanvullende informatie

Het ISM Managementdashboard maakt deel uit van het ISM-besturingsmodel. In het besturingsmodel worden de organisatiedoelen bestuurbaar gemaakt door ze uit te splitsen naar de Werkwijze (proces), Team en Service. Services worden gerealiseerd door de Teams die de Werkwijze toepassen.

De prestaties worden per onderdeel op overzichtelijke wijze gepresenteerd.

Het is een krachtig managementinstrument omdat de doelen gekoppeld worden aan de prestaties én aan de activiteiten waardoor ze gerealiseerd worden. Versie 2020-07 van het ISM Managementdashboard is vanaf vandaag beschikbaar. Diverse (zorg)organisaties gebruiken de onlineversie van het dashboard voor de sturing van de ICT-organisatie.

Verschillende perspectieven

De informatie is beschikbaar vanuit verschillende perspectieven. Zo is er het MT/CIO-perspectief voor het overall overzicht en zijn er meer gedetailleerde overzichten voor o.a. de servicemanager, procesmanager en teamleiders. Naast de standaard KPI-overzichten biedt het dashboard de mogelijkheid om analyses uit te voeren op de achterliggende data. Grotendeels op basis van de geregistreerde informatie binnen de ITSM-tooling.

 

Wat is ISM methode model betekenis ISM Portal

ISM Portal

Fokkerstraat 16
3833 LD Leusden

Athenestraat 12
9403 DX Assen

info@ismportal.nl
+31 (0)88 - 2034000