fbpx

Boek “De ISM-methode”

Het vakgebied IT-servicemanagement (ITSM) is nog maar dertig jaar jong en heeft al veel resultaten opgeleverd. Door de jaren heen zijn nieuwe inzichten en oplossingen verschenen: Looijen, ITIL, ASL, BiSL, ISO20000 en vele andere. Nu zijn al deze ervaringen gebundeld in één gestructureerde en toepasbare methode. In het service management boek “De ISM-methode” wordt deze methode beschreven en toegelicht.

Managementboek “De ISM-methode”

De ISM-methode brengt alle voor IT-dienstverlening relevante en toepasbare kennis en ervaring onder in één praktische methode. De ISM-methode wordt bij een groeiend aantal IT-beheerafdelingen succesvol toegepast.

Dit IT-servicemanagement boek beschrijft hoe de ervaringen uit het verleden hebben geleid tot de huidige status van IT-servicemanagement, en hoe de ISM-methode binnen dit domein gestructureerd is opgebouwd.

Het boek beschrijft waar People, Process & Product aan moeten voldoen en hoe deze middelen samenwerken. Verder beschrijft het boek de ISM-invoeringsmethode, met veel aandacht voor borging en cultuurverandering, een uitgebreide definitielijst, en een voorbeeld van een compact procesmodel.

De ISM-methode toepassen en begrijpen

Met dit boek wil de auteur, Wim Hoving, IT-servicemanagement verder professionaliseren. De structuur en compactheid maken het mogelijk de ISM-methode eenvoudig en snel in te voeren, toe te passen, en te begrijpen. Ook wil de auteur een nieuwe impuls geven aan het denken over IT-servicemanagement.

Boek “De ISM-methode” bestellen

Het ISM-boek is zowel fysiek en als EPUB beschikbaar, onder andere Managementboek.

Corporate license voor bedrijven

Voor bedrijven is een corporate license beschikbaar. Neem voor meer informatie hierover contact met ons op.

ISM Portal

Athenestraat 12
9403 DX Assen

info@ismportal.nl
+31 (0)88 - 2034000