fbpx

ISM Apollo 13

 

De succesvolle Apollo 13 game is ook beschikbaar voor de ISM-methode. In deze serious game ervaren de deelnemers in één dag de meerwaarde van procesmatig samenwerken. In een leerzame en ontspannen omgeving worden de ervaringen gekoppeld aan de ISM-methode waardoor de inzichten direct in de praktijk kunnen worden toegepast.

“Houston, we’ve got a problem”

Wie kent niet dit legendarische citaat uit 1970? Op 11 april vertrokken drie astronauten naar de maan. Nog voordat de maan bereikt was ging het mis. Lukt het bij tegenslag toch de missiedoelen te bereiken en de bemanning terug te brengen?

De game ‘Apollo 13 ISM’ is een interactieve simulatie-oefening waarin u leert omgaan met de ISM-werkwijze. Deelnemers spelen de rol van het mission control center in Houston. In 4 spelronden krijgen zij te maken met realistische gebeurtenissen die toetsen of ze in staat zijn de hele operatie tot een succes te maken en de bemanning weer veilig thuis te krijgen.

Doel van de ISM Apollo 13 game

Met deze oefening leert u een IT-serviceorganisatie in te richten en voortdurend te verbeteren, conform de ISM-werkwijze. ISM Apollo 13 maakt ISM tastbaar voor IT’ers, helpt de veranderbereidheid van de organisatie te vergroten, creëert daarbij een gezamenlijke doelstelling en draagt bij aan teambuilding.

  • Basisniveau: Inzicht in en/of ervaring met procesmatig werken
  • Duur: 2 aaneengesloten dagdelen, 8 uren (exclusief pauze)
  • Aanmelding: Per groep van 8 tot 15 deelnemers
  • Aantal deelnemers: 8 tot 15 spelers, maximaal 2 ‘observers’
  • Randvoorwaarden: Afgescheiden locatie

Apollo 13 is een product van GamingWorks.

De Apollo 13 ISM-versie is uitsluitend via de ISM-Groep verkrijgbaar.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact met ons op:

T. 088 – 20 34 000
E. opleidingen@servitect.com

ISM Portal

Fokkerstraat 16
3833 LD Leusden

Athenestraat 12
9403 DX Assen

info@ismportal.nl
+31 (0)88 - 2034000