Demand-IT 4 FSM

Demand-IT 4 FSM is een serious game die deelnemers leert hoe Functioneel Beheer de samenwerking tussen de gebruiksorganisatie en IT-beheer goed kan organiseren op basis van de FSM-methode. Dit stelt hoge eisen aan de kwaliteit van de informatievoorziening en de communicatie tussen gebruikers en de IT-organisatie.

Ondanks al het harde werken zijn gebruikers ontevreden over de dienstverlening. De deelnemers gaan op basis van een businessplan aan het werk en doen concrete ervaringen op. De resultaten en de ervaringen geven aanleiding tot reflectie. Wat gebeurde er en waarom, wat vond je daarvan, hoe zou je het kunnen voorkomen of bevorderen? Daarna worden ervaringen en reflectie in een algemeen kader geplaatst. De deelnemers maken afspraken met elkaar zodat de resultaten, de samenwerking en de communicatie verbeteren. Gerealiseerde verbetering in de organisatie wordt zichtbaar in de geleverde prestatie.

  • Basisniveau: Inzicht in en/of ervaring met procesmatig werken
  • Duur: 2 aaneengesloten dagdelen, 8 uren (exclusief pauze)
  • Aanmelding: Per groep van 8 tot 15 deelnemers
  • Aantal deelnemers: 8 tot 15 spelers, maximaal 2 ‘observers’
  • Randvoorwaarden: Afgescheiden locatie

Demand-IT 4 FSM is ontwikkeld in samenwerking met Simagine en wordt uitsluitend geleverd door de ISM-Groep.

ISM Portal

Zernikepark 4
9747 AN Groningen

info@ismportal.nl
050 - 5791387