fbpx

Three Headed Giant

3 Headed Giant, dochteronderneming van Hestia, is een service management dienst- en adviesverlener. We bieden innovatieve out-of-the-box (bijv. ISM) en maatwerk oplossingen die klanten helpen hun dienstverlening efficiënt en effectief te organiseren, beheren en controleren. Onze aanpak is resultaatgericht, met de bedoeling echte meerwaarde te leveren aan onze klanten. We willen erkend worden als een echte kennisorganisatie met een bewezen staat van dienst, vooral door onze gedreven en geëngageerde medewerkers die echt het verschil kunnen maken op de markt.

Op basis van good practices frameworks (bijv. ITIL, COBIT, etc.) helpen onze gecertificeerde consultants bij het opzetten van een “service georiënteerde organisatie”. Ten einde de kwaliteit van de dienstverlening naar interne en/of externe afnemers te verbeteren, is het van belang een juiste wisselwerking te vinden tussen volgende 3 factoren:

  • People: mensen voeren activiteiten uit die een dienst voor de gebruiker inhouden
  • Process: de activiteiten zijn gestructureerd in een herhaalbare processen
  • Product: de processen worden ondersteund door één of meerdere tools

 

 

Dit is dan ook de symboliek van de naam 3 Headed Giant : People, Process, Product – de 3 hoofden – die in balans moeten zijn ten einde de reus te laten functioneren.

We hanteren hierbij een beproefde werkwijze, gezien de reeds vele uitgevoerde projecten bij diverse klanten. Ook binnen onze moederonderneming Hestia zelf is een Service Desk actief die succesvol werd opgezet via onderstaande aanpak: 

  • Analysis ‘as-is’: in kaart brengen van de huidige werkwijze en aanbevelingen om te evolueren naar de ‘to-be’ situatie
  • GAP Analysis & Action plan: definitie van de te nemen acties op basis van de as-is en to-be analyse & opstellen van een actieplan
  • Design ‘to-be’: uittekenen van de toekomstige werkwijze, gebaseerd op good practices en onderlinge afspraken
  • Implementation: Implementatie van de gedefinieerde acties
  • Continual Service Improvement: door middel van opvolging en meting een cyclus van continue verbetering en bijsturen opzetten

 

Meer weten over Three Headed Giant? Kijk dan op onze website www.threeheadedgiant.be.

ISM Portal

Athenestraat 12
9403 DX Assen

info@ismportal.nl
+31 (0)88 - 2034000