Control-IT 4 ISM

De veel gespeelde game Control-IT is voor ISM aangepast zodat de ervaringen direct in de ISM-praktijk zijn toe te passen.

Mainport Terminals is een logistiek dienstverlener in een van de grootste havens ter wereld. Mainport Terminals biedt 24 uur per dag, 7 dagen per week 100% service. Talloze goedgetrainde en zeer gemotiveerde medewerkers zijn in staat klantwensen te vertalen naar efficiënte oplossingen zonder de flexibiliteit uit het oog te verliezen.
Om aan de toenemende vraag te kunnen voldoen, opent Mainport Terminals een nieuwe terminal die op korte termijn grootschalige extra faciliteiten gaat bieden tegen relatief lage kosten.
Aan jou en je teamleden de opdracht om deze ultramoderne terminal op te starten en uit te bouwen tot een faciliteit waar Mainport Terminals trots op kan zijn…

Control-IT 4 ISM geeft IT-medewerkers en hun managers inzicht in hoe IT-diensten waarde creëren voor de gehele organisatie. Elke deelnemer vervult een rol met het doel de totale organisatie beter te laten functioneren. Gerealiseerde verbetering in de organisatie wordt zichtbaar in de geleverde prestatie.

Control-IT 4 ISM biedt deelnemers de gelegenheid ervaring op te doen en te experimenteren met oplossingen vanuit de ISM-methode.

Met Control-IT 4 ISM worden individuele weerstanden tegen verandering omgezet in een behoefte om te verbeteren. Er ontstaat behoefte aan werken op basis van eenduidige afspraken en een vastgestelde planning.

  • Basisniveau: Inzicht in en/of ervaring met procesmatig werken
  • Duur: 2 aaneengesloten dagdelen, 8 uren (exclusief pauze)
  • Aanmelding: Per groep van 8 tot 15 deelnemers
  • Aantal deelnemers: 8 tot 15 spelers, maximaal 2 ‘observers’
  • Randvoorwaarden: Afgescheiden locatie

Control-IT 4 ISM is ontwikkeld in samenwerking met Simagine, en wordt alleen via de ISM-Groep geleverd.

 

Reactie van één van de deelnemers:

“Realistisch spel, je komt dingen tegen die je in je dagelijks werk ook tegenkomt.”

Harmen de Vries, Biblionet

ISM Portal

Zernikepark 4
9747 AN Groningen

info@ismportal.nl
050 - 5791387