fbpx

De ISM-compliancytool demo

Waarom de ISM-compliancytool?

U moet voldoen aan NEN 7510, BIO, ISO27001 of meerdere normen. Deze normen staan beschreven in een groot aantal paragrafen en eisen. Hier aantoonbaar aan voldoen vereist dat een organisatie vele inrichtings- en uitvoeringsactiviteiten in haar werkwijze geborgd heeft. Met de ISM-compliancytool heeft u snel inzicht in de mate van borging en openstaande aandachtsgebieden. U heeft met deze tool namelijk de beschikking over de beschrijving van de uitgewerkte activiteiten, gekoppeld aan de betrokken ISM-processen.

De voordelen

  1. Grip op de invoering en toepassing
  2. Actueel inzicht in de status, niet verrast door de audit
  3. Opzet, bestaan en werking eenvoudig gerealiseerd
  4. Alle eisen en acties eenvoudig ontsloten

Informatie eenvoudig vindbaar

U kunt op de ISMcompliancy.nl site de volgende gewenste informatie op verschillende manieren eenvoudig vinden:

  • NORMEN – Bladeren door de normen en de normteksten. U gaat via de norm naar de paragraaf en eisteksten. Daarbij staan ook de benodigde acties beschreven
  • ACTIES – Hier kunt in de lijst van acties zoeken naar een actie of tekst zodat u de gewenste informatie snel kunt inzien. Hier kunt u ook het voortgangsformulier genereren op basis van het door u ingestelde filter
  • PERIODIEKE METING EN DASHBOARD – Met de voortgangsformulieren heeft u per proces inzicht in de mate van het voldoen aan de norm(en). De uitkomsten hiervan kunt u weergeven met behulp van de ISM compliancy monitor. Deze geeft u direct inzicht in hoeverre u aan de eisen voldoet en welke eisen nog niet of niet volledig geborgd zijn
    Door periodiek te meten krijgt u trendmatig inzicht in de ontwikkeling van het voldoen aan de voor u relevante norm(en)
  • ZOEKEN – Zoek in alle normteksten door gebruik te maken van de zoekfunctie

 

Demo ISM-compliancytool

In onderstaande video geven we uitleg over de werking ervan.

Wat is ISM methode model betekenis ISM Portal

Meer informatie

Wilt u na het zien van deze demo meer informatie over beschikbaarheid, prijs en aanschaf, klik dan op onderstaande knop voor contact.

ISM Portal

Athenestraat 12
9403 DX Assen

info@ismportal.nl
+31 (0)88 - 2034000