fbpx

Thuiswerken en de impact op leiderschap in de IT – 9 tips

Wim Hoving

Architect ISM-methode

Nederland is, waar mogelijk, massaal gaan thuiswerken vanwege de coronacrisis. Dit geldt ook voor veel IT-ers, IT-afdelingen en hun leidinggevenden. En thuiswerken in de IT heeft grote effecten. Het is veel meer dan alleen het verplaatsen van je bureau van de kantooromgeving naar je thuissituatie.

Thuiswerken vraagt om andere support

Zoals inmiddels velen al geconstateerd hebben, verandert er voor de thuiswerkende IT-er van alles. Niet alleen je werkplek, maar ook je omgang met collega’s, met leidinggevenden, met de gebruikers en opdrachtgevers, en met je toeleveranciers. Ook het werk zelf is soms anders. Je gebruikers werken nu ook vaak thuis en hebben andere support nodig. En niet iedereen beschikt over de ideale thuiswerkplek. Daarnaast beschikt ook niet iedereen zomaar ineens over de eigenschappen nodig zijn om goed te kunnen thuiswerken. De scheiding tussen werk en privé is opeens totaal veranderd.

Thuiswerken in de ICT verandert samenwerken en leiderschap

En hoewel thuiswerken in de ICT voor sommigen al deels ‘gewoon’ was, is deze massale en acute overstap revolutionair. Voor de IT-er, maar nog meer voor de leidinggevende, de manager, de teamleider, en de procesmanager. Zij ervaren nu dat veel van hun aansturing gebaseerd was op persoonlijk en vaak spontaan contact. Contact waarbij we elkaar kort spreken, we ervaringen en emoties uitwisselen, en we even snel afstemmen en bijsturen. En natuurlijk op kleine en grote overleggen waarbij we elkaar in de ogen kijken.

Opeens wordt heel zichtbaar dat samenwerken niet alleen is gebaseerd op formele structuren, maar vooral bij elkaar gehouden wordt door het cement van de informele en spontane organisatie. En dat opeens een belangrijk deel van dat cement verdwenen is. Op de korte termijn is het effect misschien nog beperkt, maar al snel zal blijken dat het creëren en faciliteren van een goed draaiend team veel van de leider zal vergen. Niet alleen energie, maar vooral een fundamenteel andere manier van samenwerken.

Blijf Kalm, Creatief en Consequent!

Juist nu is leiderschap nodig en dat betekent: zorg eerst voor je team! Alles wat wegvalt aan informeel cement moet opgevangen worden door nieuwe samenwerkingsafspraken en vormen. Dit is niet even extra energie besteden, daarvoor gaat deze periode te lang duren. Het betekent een fundamentele andere wijze van leidinggeven voor het hele management.

Voor de komende periode, waarschijnlijk maanden, betekent dat concreet een nieuwe vorm van samenwerking die zorgvuldig en in nauwe samenwerking met het team georganiseerd moet worden. En het is mijn overtuiging, dat een deel van de verandering na de crisis permanent zal blijken te zijn.

Leiderschap betekent dus NU het structureel aanpassen en organiseren van je werk en gedrag. Ja het is hectisch, maar zorg eerst voor je team, zodat zij goed kunnen werken.

9 tips voor effectief leiderschap bij thuiswerken in de IT

Hieronder geven we je negen tips voor het thuiswerken in de IT. Doe er je voordeel mee!

Tip #1

1. Blijf kalm en pas de gemaakte basis-werkafspraken zoveel mogelijk toe, wees daarin creatief maar zorgvuldig en altijd doelgericht. Juist ten tijde van drukte of crisis moet de leider kalm blijven en voorbeeldgedrag vertonen. Wees begripvol, dwing medewerkers niet om de basisafspraken te negeren, ook niet als je manager of opdrachtgever bent. Juist nu geldt dat het reguliere werk gewoon door moet gaan en dat afspraken die destijds al bedoeld waren om zorgvuldig en efficiënt te werken, juist ook nu toegepast worden.

Tip #2

2. Let op elkaar! Elkaar niet meer zien, spreken en ontmoeten betekent voor veel collega’s een verlies van een belangrijk aspect van hun werk. Video-conferencing, mail, telefoon en Whatsapp compenseren dat maar gedeeltelijk. Plan tenminste 1x per week een bila met ieder teamlid, maar neem ook tussentijds contact op. Maak waar mogelijk gebruik van video-contact. Geef in teamgesprekken en bila’s structureel ruimte voor niet direct gerelateerde zaken. Vraag nadrukkelijk hoe het gaat.

Tip #3

3. Faciliteer! De thuiswerkomgeving is nu ook de werkomgeving. Zorg dat iedereen thuis over de faciliteiten beschikt die het thuiswerken veraangenamen, maar ook ARBO-technisch verantwoord maken. Goede schermen, headsets en bureaustoelen zijn nodig.

Tip #4

4. Coach! Begeleid je team en medewerkers actief bij de veranderende werkomstandigheden. Zorg dat iedereen ook zijn rustmomenten inplant. Denk aan koffie- en lunchbreaks. Vraag naar hun knelpunten en adviezen.

Tip #5

5. Geef feedback. Geef een dagelijkse update aan je afdeling of team: wat is er gebeurd, en wat gaan we morgen en de komende dagen doen. Wees duidelijk in de doelstellingen en gewenste resultaten. Vraag de betrokkenen om input te geven. Blijf de successen vieren met elkaar door behaalde mijlpalen te benoemen. Bied via rapportages of dashboards dagelijks inzicht in de geleverde teamprestatie.

Tip #6

6. Organiseer je backbone. Laat het werk zoveel mogelijk vastleggen in je helpdeskapplicatie (TOPdesk, Ultimo, Clientele, ServiceNow, etc.). Zo zorg je dat je collega’s kunnen zien waar iedereen mee bezig is, en als dat nodig is, werk van anderen kunnen overnemen. Gebruik als leider vooral deze informatie om te sturen.

Tip #7

7. Organiseer actieve call-coördinatie en zie erop toe dat werk niet te lang blijft liggen. Zorg dat procesmanagement actief stuurt op het bevorderen van Flow. En organiseer actieve communicatie met de klant over hoe hij de actuele dienstverlening ervaart.

Tip #8

8. Zichtbaar leiderschap. Zorg voor een duidelijke en herkenbare taakverdeling van het management: wie is waarvoor verantwoordelijk, en waar kunnen medewerkers met vragen naartoe. Zorg als leidinggevende dat je goed bereikbaar blijft, via telefoon, mail, of andere communicatiemiddelen, en reageer snel.

Tip #9

9. Bereid vergaderingen voor. Maak een agenda en duidelijke besluitpunten. Maak na de vergadering een lijst met afgesproken acties en koppel deze terug.

Voor de leider geldt juist in tijden van crisis dat hij/zij leiderschap moet tonen. Faciliteer je team, neem besluiten en geef duidelijk aan wat nu belangrijk is.

Help mee met tips voor thuiswerken in de IT!

Deze lijst met tips voor thuiswerkende IT’ers is lang niet compleet! Heb je suggesties, aanvullingen of correcties, post dan een commentaar via LinkedIn. Ik verwerk de reacties in een geactualiseerde lijst en zal deze publiceren.


Benieuwd naar een integraal IT service management systeem? Download dan de gratis whitepaper!

Wil je je IT-beheer verder professionaliseren? Met het gratis ISM-procesmodel kun je de ISM-methode direct, eenvoudig en snel invoeren, toepassen en te begrijpen: 70 pagina’s direct toepasbaar! Download de whitepaper hieronder:

service management systeem ism methode servitect
Download

thuiswerken in de IT ism methode
NEN7510 - informatiebeveiliging in de zorg ism methode

NEN7510, de kans voor betere patiëntenzorg én IT-diensten!

Informatiebeveiliging in de zorg wordt vaak gezien als een last. Terwijl werken met NEN 7510 juist de kwaliteit van je patiëntenzorg kan verbeteren!

service management systeem uitdagingen ism portal servitect

6 uitdagingen en oplossingen voor de IT-manager

Wat zijn de belangrijkste uitdagingen voor de moderne IT-manager en welke oplossingen zijn er? Een goed service management systeem is alvast onmisbaar.

Pas modern ITSM toe en krijg regie over jouw IT-organisatie

Modern IT service management (ITSM) geeft je weer de regie over jouw organisatie en dienstverlening. Goed toegepaste ITSM helpt namelijk dergelijke situaties te voorkomen of sneller op te anticiperen. Door regie over jouw organisatie te hebben en modern ITSM toe te passen ben je namelijk veel schokbestendiger. De ISM-methode heeft een aantal concrete toepassingen waardoor jij als IT-manager weer leider wordt met regie over zijn organisatie. Tevens zorgt de ISM-methode er voor dat jouw team modern ITSM hanteert, zodat jouw team alle moderne uitdagingen het hoofd kan bieden. In dit blog lees je een aantal praktische en toepasbare ISM-tips die je alvast op weg kunnen helpen.  

ict in de zorg ism methode

ICT in de zorg: in zes stappen naar betere IT-diensten en betere zorg

Goede zorg is steeds meer afhankelijk van goede IT-diensten. Dat geldt voor ziekenhuizen en in toenemende mate ook voor andere zorgorganisaties. Steeds vaker blijkt dat falende ICT directe gevolgen...

Welke zekerheid biedt de ISO 27001 norm en audit?

Met de ISM-methode wordt de ISO 27001 norm een integraal onderdeel van het IT service management. Compliancy is dus gegarandeerd.

De ideeën en oplossingen in dit blog maken deel uit van de ISM-methode. Deze methode biedt een IT-organisatie een volledig geïntegreerde werkwijze. Een werkwijze op zowel strategische, tactisch en operationeel niveau. In ISM zijn de meest praktische ideeën uit ITIL®, Lean, DevOps en OBM geïntegreerd in één compact en toepasbaar framework. Het ISM-gedachtengoed is als open source vrij en universeel toepasbaar. Deze teksten zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen met bronvermelding vrijelijk verspreid worden.

ISM Portal

Zernikepark 4
9747 AN Groningen

Fokkerstraat 16
3833 LD Leusden

info@ismportal.nl
+3188 – 2034000