fbpx

ISM Dashboard

Het ISM Dashboard toont managers vlot en accuraat alle KPI’s!

Het ISM dashboard helpt (IT-)managers snel inzicht te krijgen in de prestaties van hun organisatie. Het is een praktisch stuurmiddel om serviceniveaus, processen en hun teams te motiveren en bij te sturen. In het dashboard komen KPI’s, prestaties en verbeteracties samen. Onderlinge verbanden worden hierdoor zichtbaar.

Unieke wijze

Om gericht te kunnen sturen is actuele en accurate trendinformatie nodig. Het ISM Dashboard koppelt doelstellingen, KPI’s, werkwijze, teamprestaties en verbeteracties op unieke wijze aan elkaar.

Het ISM Dashboard kent een logische structuur en geeft snel inzicht in trends en oorzaken hiervan. Dashboard innovaties doen we gezamenlijk met de gebruikers zodat deze praktisch en snel beschikbaar zijn.

Blijvend positief effect

Organisaties die het dashboard gebruiken zien op korte termijn resultaat en zeggen dat het een blijvend positief effect heeft op de dienstverlening, zoals in onderstaand voorbeeld: geen tickets meer zonder einddatum (Oranje kleur), de werkvoorraad neemt af en er worden structureel meer meldingen verwerkt.

 

Wie

Het dashboard is van grote toegevoegde waarde voor managers die in één oogopslag een beeld willen krijgen van de actuele prestaties, gerelateerd aan de organisatiedoelen en de mogelijke verbeteracties.

Hoe

Middels een doordacht ontwerp geeft deze PowerBi- rapportage de belangrijkste KPI’s, prestaties en acties overzichtelijk weer.

Contact

Heeft u vragen over het ISM Managementdashboard, neemt u dan gerust contact met ons op:

 

In onderstaande video’s geven we een demo van het ISM Basisdashboard en het uitgebreidere dashboard. Het getoonde “Werkwijze dashboard” is één van de overzichten welke beschikbaar is op het uitgebreide ISM-dashboard. Daarnaast kun je in de tweede video zien hoe er snel een analyse gemaakt kan worden van de werkvoorraad.

ISM Portal

Zernikepark 4
9747 AN Groningen

Fokkerstraat 16
3833 LD Leusden

info@ismportal.nl
088 - 2034000