fbpx

ISM-opleidingen 2021

Praktische training en gaming

Mensen maken het verschil. Betere samenwerking en prestaties, één taal, gedeelde inzichten, toepasbare kennis. En natuurlijk tevreden klanten.

Onze trainingen en games halen de complexiteit uit methodes en theorieën, en leveren direct toepasbare kennis, inzichten en vaardigheden.

Met ISM hebben we de kennis uit ITIL, DevOps en agile werken op een praktische en herkenbare wijze op elkaar afgestemd en praktisch gebundeld in één moderne oplossing.

In de loop der jaren hebben we met deze inzichten een compleet trainingsprogramma ontwikkeld dat waardevol is voor iedere IT-organisatie. Op deze pagina lichten we de Foundation-training, de Masterclass en de games toe.

De ISM Foundation is de basistraining voor iedere IT-er die meer kennis wil over de terminologie, toepassing en werking en daarmee het alternatief voor de ITIL4 Foundation training.

De ISM Masterclass is de meest uitgebreide training en gericht op IT-managers, teamleiders en procesmanagers. Deze 3-daagse leiderschapstraining is al bijna 500 keer gevolgd en de waardering is constant boven de 8.

Tenslotte onze games. Hierbij ervaren de deelnemers op realistische wijze in een spelsituatie de actuele knelpunten in het eigen team en maken dit bespreekbaar. Ook wordt het effect van beter samenwerken en continue verbeteren ervaren. Praktische teambuilding dus.

Op deze pagina vind je basisinformatie over de drie trainingsvormen.

Snel naar Masterclass
Snel naar Foundation
Snel naar Games


.

 

 

Voor wie is de ISM Masterclass bedoeld?

De ISM Masterclass is dé leiderschapstraining voor IT-, procesmanagers en ITSM-consultants. Het doel van de ISM Masterclass is om de deelnemers een grondig inzicht te bieden in het vakgebied IT-servicemanagement, en de ontwikkeling die dit vakgebied doormaakt. Ook krijgt de deelnemer een grondig inzicht in de rol die ISM hierin speelt. Dit inzicht is het begin van beheersen. De Masterclass gaat daarbij in op de belangrijkste uitgangspunten van ISM.

Opleidingsresultaat
IT-servicemanagement is enorm in beweging. Dit vergt veel van de leiders. Hoe creëer je een omgeving waarin IT-diensten worden geleverd die aan hoge klantverwachting voldoet? Welke eisen stelt dat aan de operatie, maar ook aan de tactische en strategische inzet?

Hoe gebruik je optimaal ITIL, DevOps, Agile, Lean, Kanban, OBM. Hoe ga je om met Customer Value, Dienend Leiderschap, Co-creation, positive reïnforcement, de verandertrechter, sequentieel werken? Hoe combineer je functioneel en technische beheer? Onderwerpen die een moderne leider in de IT moet kennen en kunnen hanteren.

De Masterclass geeft de deelnemers inkijk in Leiderschap in Modern Service Management. Op gestructureerde wijze worden aan de hand van de ISM-methode alle ontwikkelingen aan elkaar gerelateerd en krijg je handvaten hoe hier praktisch mee om te gaan.

Leiders in IT moeten een omgeving creëren waarin de professionals maximaal kunnen presteren. In IT-organisaties is Modern Service Management onmisbaar, als leider heb je daarom een diepgaand en grondig inzicht nodig in het vakgebied van IT-servicemanagement.

Praktische informatie
De ISM Masterclass duurt 3 aaneengesloten dagen, verdeeld over 8 dagdelen. Er zijn per Masterclass 15 plaatsen beschikbaar. Deelnemers die een ISM Masterclass succesvol hebben doorlopen ontvangen een certificaat, en worden opgenomen in het ISM-register. De kosten voor de ISM Masterclass bedragen € 2.550,- per deelnemer, exclusief BTW. Deze prijs is inclusief lesmateriaal, twee overnachtingen, en alle overige verblijfskosten.
Niveau: HBO.

Hoofddocenten Wim Hoving & Robbert-jan van Lippevelde
Hij staat bekend om zijn confronterende verhalen, zijn hekel aan heilige huisjes en zijn innoverende drang om IT-servicemanagement dienstbaar te laten zijn aan de business. Al ruim 20 jaar is hij actief bij vele servicemanagement-invoeringen. De laatste 10 jaar vooral middels de mede door hem ontwikkelde ISM- en FSM-methode. Zijn drive is beheerorganisaties grip geven op hun werkwijze, zodat ze tevreden klanten krijgen en behouden. Leren werken en groeien met één servicegerichte geïntegreerde werkwijze. Teams laten doorgroeien tot professionele serviceleveranciers.
Wim spreekt regelmatig over ITSM, schrijft boeken, publiceert artikelen en blogs en leidt samen met Robbert-jan van Lippevelde de ISM Masterclasses.

Robbert-jan van Lippevelde
Verantwoordelijk voor de kwaliteit van de Servitect dienstverlening en de doorontwikkeling van de FSM- en ISM-invoeringsmethode. Auteur van de ISM-Invoeringsmethode. Hoofdontwikkelaar van de ISM-compliancytool. Daarnaast als projectleider, trainer of verandermanager betrokken bij vele verander trajecten naar een succesvolle dienstverlenende organisaties o.b.v. de FSM- en ISM-methode.

.

 

 


Voor wie is de ISM Foundation bedoeld?

Een succesvol samenwerkend team heeft één doel, taal en basiswerkwijze. De taal die in IT-afdelingen wordt gesproken is gevormd door ITIL. De ISM-Foundationtraining focust op de 6 basisprocessen die in iedere IT-afdeling voorkomen en die zijn afgeleid van de 34 best practices uit ITIL. Door deze focus komt de nadruk op die onderwerpen en begrippen die in de praktijk dagelijks worden gebruikt. Deze 6 basisprocessen worden uitgebreid behandeld en voorzien van praktische tips en tricks. Door de nuchtere uitleg krijgen de deelnemer inzicht in de werkzaamheden van de IT-afdeling en leren het begrippenkader en de taal te hanteren.

Opleidingsresultaat
Een succesvol samenwerkend team spreekt één taal en heeft hetzelfde begrippenkader. Het aanleren van deze basiskennis is het gevolg van deze praktische ISM-Foundation training. De werkwijze van de IT-afdelingen is gevormd door ITIL, maar in de loop van de jaren zijn daar allerlei methoden, technieken en werkwijzen aan toe gevoegd, zoals DevOps, Agile en Lean. Hiermee is het vakgebied steeds volwassener geworden. We spreken daarom ook van Modern Service Management. Hierin vinden we het Operating model dat beschrijft hoe de dienstverlening tot stand komt. Onderwerpen die daarin aan bod komen zijn de 6 processen en de 3 waardestromen. Naast het Operating model ook het Besturingsmodel: hoe bestuur je een Service Organisatie, wat zijn de doelen en hoe herken je de resultaten. In de training worden bovengenoemde onderwerpen uitgebreid behandeld en voorzien van praktische tips en tricks. De deelnemer krijgen kennis en inzicht in hun werkzaamheden en gaan dezelfde taal en werkwijze toepassen, waardoor ze beter gaan presteren en samenwerken.

Praktische informatie
De ISM Foundation training duurt 4 dagdelen. De training kan zowel op locatie alsook online gegeven worden. Ook kan de training in-house bij de organisatie plaats vinden, maar individueel aanmelding voor de open inschrijving wordt eveneens aangeboden. Per training zijn 6 tot 16 laatsen beschikbaar. Deelnemers aan een ISM Foundation training kunnen de training afsluiten met een ISM Foundation examen. De kosten voor een ISM Foundation starten vanaf € 335,- per deelnemer, exclusief BTW.
Niveau: MBO/HBO.

.

 

 


Voor wie zijn de games bedoeld?

Dienstverlening is een teamprestatie. Het goed in beeld krijgen van het aansturen van de levering van IT-diensten aan de klant vergt samenwerking van veel partijen. Als deze onderlinge samenwerking hapert loopt de dienstverlening niet. Met onze games worden actuele knelpunten in het team herkenbaar en bespreekbaar en wordt het effect van beter samenwerken ervaren. Deze simulatie die in groepen van 8 tot 15 personen wordt gespeeld kan dus gedaan worden door alle medewerkers en managers van een afdeling of team. Daarbij ligt in de Control-IT 4 ISM de nadruk op de gehele ITorganisatie, en bij de Demand-IT 4 ISM ligt de nadruk op de keten klant – functioneel beheer – technisch beheer.

Opleidingsresultaat
In een realistische business simulatie, even helemaal los van het werk, ervaar en oefen je met collega´s situaties die je ook meemaakt in de dagelijkse praktijk. Daarbij ervaren de deelnemers in één dag op een leuke manier wat het is om procesmatig te werken in een serviceafdeling. Waarbij de nadruk in Control-IT 4 ISM zich focust op de situatie binnen de ICT-omgeving en Demand-IT 4 ISM benadrukt veel meer de co-creation: hoe gaat het in de samenwerking tussen de klant en de IT-afdeling. Het grote voordeel van een game is dat je dit doet in een veilige omgeving onder begeleiding van een ervaren coach. Op die manier kun je echt leren van de fouten die worden gemaakt, maar daarna zie je ook meteen de effecten van verbeteringen die gedurende de dag worden doorgevoerd.

Praktische informatie
Een ISM Game wordt gedurende 1 dag (2 aaneengesloten dagdelen) gespeeld. Er zijn per ISM Game 8 tot 15 plaatsen beschikbaar. De kosten voor een ISM-game bedragen € 2.550,- exclusief BTW. Deze prijs is voor het spel en de evaluatie die na ieder spel wordt gehouden.
Niveau: MBO/HBO.


.

Hoe te kiezen?

Zoals gezegd: Mensen maken het verschil. Het team, bestaande uit beheerders en leiders, bepalen samen hoe goed het team is. De op deze pagina beschreven, Masterclass, Foundation trainingen de Games bieden alle drie direct toepasbare kennis zonder zich te verliezen in theorie en details, maar gericht op de dagelijkse praktijk.
De inhoud en doelgroep verschilt per training:

  • de ISM Masterclass richt zich op rol van de leider in de IT-organisatie
  • de ISM Foundation training richt zich op de basiskennis, begrippen en processen die iedere IT-er gebruikt
  • de ISM Games geven inzicht in de huidige werkingen de kansen om te professionaliseren

Al onze trainingen worden geëvalueerd en continu geactualiseerd. Welke training het meest geschikt is hangt van veel factoren af. Wij helpen je graag bij je keuze van opleiding die het beste bij je past.

Met vriendelijke groet,

 

 

Rolf Smit
Opleidingscoördinator

Wat is ISM methode model betekenis ISM Portal
Wat is ISM methode model betekenis ISM Portal
Wat is ISM methode model betekenis ISM Portal
Wat is ISM methode model betekenis ISM Portal
Wat is ISM methode model betekenis ISM Portal

ISM Portal

Zernikepark 4
9747 AN Groningen

Fokkerstraat 16
3833 LD Leusden

info@ismportal.nl
088 - 2034000