fbpx

ISM Beheerdersenquête

Weet wat er leeft op de werkvloer

Om de IT-dienstverlening en de IT-afdeling goed te organiseren is het essentieel te weten hoe de professionals en leiders zelf de dagelijkse gang van zaken ervaren en waarderen.

Er is maar 1 manier om daar achter te komen, en dat is het stellen van vragen. En dat is exact wat de ISM beheerdersenquête biedt: inzicht in de mening, ideeën en wensen van leiders en professionals door het stellen van gestructureerde vragen.

Het is essentieel om te weten hoe de afdeling de huidige werkwijze waardeert en de ideeën te horen om deze verder te verbeteren. Door de enquête periodiek te herhalen ontstaat trendmatig inzicht in de ontwikkeling van de afdeling.

 

Wie

Het dashboard is van grote toegevoegde waarde voor managers die in één oogopslag een beeld willen krijgen van de actuele prestaties, gerelateerd aan de organisatiedoelen en de mogelijke verbeteracties.

Hoe

De ISM beheerdersenquête wordt online gehouden. Wij versturen de uitnodigingen naar de deelnemers en verwerkt de resultaten. Samen bespreken we de resultaten om zo tot gerichte verbetering van uw werkwijze te komen. Actiepunten worden vastgesteld en gecommuniceerd met de afdeling. Door periodieke herhaling krijgt u trendmatig inzicht in de ontwikkeling van de afdeling.

Wanneer

De enquête kan op ieder moment dat het beste past georganiseerd worden.

Inspanning

Het invullen van de ISM beheerdersenquête duurt circa 10 minuten. Uw inspanning bestaat uit het opleveren van de emailadressen van de genodigden en het doorspreken van de resultaten. Op basis hiervan kunt u gerichte verbeteracties aan uw werkwijze doorvoeren.

Contact

Heeft u vragen over het ISM beheerdersenquête, neemt u dan gerust contact met ons op:

 

ISM Portal

Zernikepark 4
9747 AN Groningen

Fokkerstraat 16
3833 LD Leusden

info@ismportal.nl
088 - 2034000