fbpx

ISM Scans: inzicht in je IT-service

Om goede IT-diensten te (blijven) leveren, is het van belang om te weten hoe je IT-organisatie ervoor staat en welke verbeterpunten er zijn in de werkwijze. Een analyse van het functioneren van je IT-organisatie en de kwaliteit van je dienstverlening is daarbij onmisbaar. Wij bieden een aantal IT-scans die elkaar aanvullen en die in verschillende fasen je situatie in kaart brengen. De resultaten kun je gebruiken om de werkwijze en je IT-servicemanagement verder te verbeteren, bijvoorbeeld met behulp van de ISM-methode.

IT-afdelingsscan

IT-maturityscan

Gebruikerstevredenheidsscan

Wij bieden de volgende IT-scans:

 1. IT-afdelingsscan
 2. IT-maturityscan
 3. Gebruikerstevredenheidsscan

IT-afdelingsscan

Met de IT-afdelingsscan brengen wij in kaart hoe jouw IT-organisatie er op dit moment voor staat. Daarmee krijg je een goed beeld van het functioneren van de IT-afdeling, hoe de medewerkers de werkwijze ervaren en welke knel- en verbeterpunten er zijn. Deze IT-scan bestaat uit:

 • Een online tevredenheidsenquête onder IT-medewerkers.
 • Optioneel: Interviews met relevante IT-functionarissen (denk aan servicedesk, systeembeheer, applicatiebeheer en databasebeheer).
 • Optioneel: Onderzoek naar relevante documentatie.

Deze IT-scan is bijvoorbeeld zinvol als nulmeting voorafgaand aan een ISM-invoering en/of als tussentijdse evaluatie.

Door de afdelingsscan periodiek af te nemen, is goed te meten of een verbetering in werkwijze leidt tot een hogere tevredenheid onder IT-medewerkers. Zo kun je ook sturen op punten die nog extra aandacht nodig hebben.

Alle resultaten worden gepresenteerd in een overzichtelijk rapport en mondeling toegelicht. In het rapport doen we tevens aanbevelingen over mogelijke verbeteringen.

IT-maturityscan

Met de IT-maturityscan meten wij de volwassenheid van jouw IT-organisatie. Deze uitgebreide IT-scan gaat in op de vijf onderdelen van een professionele IT-organisatie:

 • Beleid/visie/doelstelling
 • Aansturing
 • Teams
 • Processen/werkwijze
 • Continual improvement

Met deze scan meten en anlyseren we de volwassenheid en professionaliteit van je organisatie. We kijken of de werkwijze voldoende is geborgd en of deze effectief en efficiënt genoeg is om de IT-diensten te leveren die de opdrachtgever nodig heeft. Dit doen wij onder meer aan de hand van documentatieonderzoek en diepte-interviews met relevante functionarissen.

De IT-maturityscan geeft inzicht in de onderdelen die op voldoende niveau zijn en de onderdelen die versterking behoeven. Zo is ook meteen duidelijk welke verbeterpunten er nog zijn. De resultaten worden gepresenteerd in een overzichtelijk rapport en mondeling toegelicht.

Gebruikerstevredenheidsscan

Veel IT-organisaties hebben gebruikerstevredenheid in hun missie of doelstelling opgenomen; maar slechts weinigen hebben een goed en actueel beeld van de mening van de gebruikers.

Een goed functioneren van je IT-organisatie is essentieel voor het leveren van goede IT-diensten, maar het is de eindgebruiker die bepaalt wat de kwaliteit van je service is. Met onze gebruikerstevredenheidsscan krijg je inzicht in de manier waarop de eindgebruikers de IT-dienstverlening waarderen.

Ons advies is om deze online enquête onder eindgebruikers periodiek uit te voeren: zo krijg je trendmatig inzicht in het verloop van de gebruikerstevredenheid. De resultaten kun je vervolgens koppelen aan doorgevoerde verbeteringen in je werkwijze. De inzet van de ISM-methode is dan een mogelijkheid om aan verdere professionalisering te werken.

Meer weten over onze IT-scans?

Neem contact met ons op en informeer naar de mogelijkheden.

Bel ons op +31 50 579 13 87 of mail naar info@ismportal.nl.

ISM Portal

Zernikepark 4
9747 AN Groningen

info@ismportal.nl
050 - 5791387