Lef en leiderschap gezocht: De spagaat van de IT-manager

Wim Hoving

Architect ISM-Methode

De Leider lijdt het meest, door het leiden dat hij vreest!

Compliancy-eisen

De spagaat waar de IT-manager zich in bevindt is gigantisch. Nieuwe functionaliteit moet steeds sneller geleverd worden. Over elkaar heen buitelende technische innovaties dringen zich op, en compliancy-eisen worden steeds strenger. De betrokkenheid van zijn opdrachtgever is en blijft minimaal. Zijn team van solistische techneuten moet omgevormd worden tot een “lean and mean service machine”. En o ja, of het ook iets goedkoper kan…

En de IT-manager heeft dit eigenlijk over zichzelf afgeroepen. Door toegevendheid te verwarren met klantgerichtheid pakt hij iedere vraag vanuit de business op. Door nieuwe technieken te introduceren zonder een doorwrochte visie op architectuur. Door compliancy-eisen niet als professionele ondersteuning te beschouwen maar als een ongewenste dwangmaatregel. Maar vooral door zijn team niet de aandacht en sturing te geven die het nodig heeft. Kortom, door op alle punten geen leiding te nemen én te geven.

“De Leider lijdt het meest, door het leiden dat hij vreest!”

De behoefte aan leiding

In de afgelopen jaren heb ik tientallen scans uitgevoerd bij IT-beheerorganisaties. Vrijwel unaniem roepen beheerders en middelmanagement om leiding en duidelijkheid. Vaak betreft dit trage en onduidelijke besluitvorming, en vrijwel altijd gaat het over het niet of halfbakken uitvoeren van de genomen besluiten. Als de IT-manager geconfronteerd wordt met deze roep om meer leiding, dan is zijn eerste reactie er een van verbazing en onbegrip. “Ik geef mensen juist veel ruimte en vrijheid” en “we nemen binnen het MT veel besluiten”. Dat klopt ook, maar de genomen besluiten worden slecht gecommuniceerd en niet of half doorgevoerd. Leiding geven is besluiten nemen én realiseren. Wanneer dat laatste niet gebeurt, dan gaan de beheerders zelf hun samenwerking organiseren, managen heet dat. Ze doen dit om ruimte voor samenwerking te creëren en hun vak te kunnen uitoefenen. Echter, zonder besluitvormende en aansturende bevoegdheid is het voor hen vrijwel onmogelijk om afspraken langdurig succesvol toe te passen.

Lef en leiderschap

Gelukkig staan steeds vaker IT-managers op die hun vak serieus nemen en weer echt de leiding nemen. Ze vertonen lef en leiderschap. Ze steunen hun opdrachtgever door het gesprek aan te gaan over onmogelijke en “last minute” opdrachten, ze kennen het bedrijf en het bedrijfsplan, en kijken proactief hoe nieuwe technieken ingepast kunnen worden. Ze beschouwen compliancy als onderdeel van een professionele werkwijze. Maar vooral sturen ze hun organisatie op een moderne manier aan. Ze begrijpen dat de werkwijze van het team bepalend is voor het succes, en niet de techniek. Door de doelen duidelijk te communiceren en persoonlijk leiding te geven aan de inrichting én toepassing van de werkwijze creëert hij een werkomgeving waarin de vakman weer met plezier tot zijn recht komt.

IT-management is People Management

De moderne IT-manager is geen techneut of dictator, maar een businessgedreven people-manager. Door daadwerkelijk leiding te geven aan de inrichting en werkwijze van zijn team creëert hij ruimte voor vakmanschap en samenwerking van zijn medewerkers. Lef en leiderschap zorgen ervoor dat de business maximaal wordt ondersteund.

Wil je op de hoogte blijven van ISM?

Meld je aan:

Vergeet de klant, focus op je team!

Generaal zonder troepen Ik zie het vaak; uw klantaandacht is verspilde moeite als achter u geen organisatie staat die goede services kan leveren. U bent dan een generaal zonder troepen. Als u uw...

CEO: “Geld maakt niet gelukkig!”

Ruimhartig CEO’s, directeuren, voorzitters van RvB en CIO’s steken jaarlijks vele miljoenen in de IT. Allen herkennen het grote belang van goede IT-ondersteuning voor de bedrijfsvoering. Ze betalen...
thuiswerken in de IT ism methode

Thuiswerken en de impact op leiderschap in de IT – 9 tips

Nederland is, waar mogelijk, massaal gaan thuiswerken vanwege de coronacrisis. Dit geldt ook voor veel IT-ers, IT-afdelingen en hun leidinggevenden. En thuiswerken in de IT heeft grote effecten. Het...
it service management ism methode

Zes wensen van de IT-manager voor succesvol service management

De rol van IT in organisaties is continu in ontwikkeling. Wat heb je nu écht nodig om van je IT service management een goed geoliede machine te maken? Lees het in deze blog!

Missie, visie strategie; Tegeltje aan de wand of fundament?

Tegeltje aan de wand Missie, visie strategie; Tegeltje aan de wand of fundament? Wie heeft een visie die invloed heeft op de bedrijfsvoering? Een doelstelling die, als hij bijgesteld wordt,...

Het ISM-procesmodel

Wil je je IT-beheer verder professionaliseren? Dit e-boek maakt het mogelijk de ISM-methode direct, eenvoudig en snel in te voeren, toe te passen en te begrijpen! 70 pagina's direct toepasbaar

Wim Hoving

Wim Hoving

Architect ISM-Methode

De ideeën en oplossingen in dit blog maken deel uit van de ISM-methode. Deze methode biedt een IT-organisatie een volledig geïntegreerde werkwijze. Een werkwijze op zowel strategische, tactisch en operationeel niveau. In ISM zijn de meest praktische ideeën uit ITIL®, Lean, DevOps en OBM geïntegreerd in één compact en toepasbaar framework. Het ISM-gedachtengoed is als open source vrij en universeel toepasbaar. Deze teksten zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen met bronvermelding vrijelijk verspreid worden.

ISM Portal

Zernikepark 4
9747 AN Groningen

info@ismportal.nl
050 - 5791387

}});